Xã hội

Xây dựng thế trận phòng không nhân dân mạnh vùng Đông Bắc

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, LLVT tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng thế trận phòng không nhân dân (PKND) vững mạnh, rộng khắp...

Cùng đoàn công tác Ban chỉ đạo PKND Trung ương về kiểm tra công tác PKND tại tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi được tham quan buổi luyện tập của phân đội pháo phòng không (PPK) thuộc lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Hòn Gai. Sau tiếng kèn báo động, từ các phân xưởng, các chiến sĩ tự vệ nhanh chóng cơ động về phía trận địa. Chỉ sau vài phút, tất cả đã tập hợp đầy đủ trên mâm pháo làm nhiệm vụ SSCĐ... Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Long, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Ngoài các đại đội PPK 37mm của lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Hòn Gai, Cửa Ông và dân quân phường Nam Khê (TP Uông Bí), tỉnh còn xây dựng được hàng chục trung đội súng máy phòng không (SMPK) 12,7mm, 14,5mm và hàng trăm tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh... Lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) phòng không luôn duy trì đạt hơn 4,5% so với tổng số DQTV toàn tỉnh, trong đó tỷ lệ đảng viên hơn 30%".

Không chỉ xây dựng tổ chức, biên chế, lực lượng phù hợp đáp ứng yêu cầu PKND, tìm hiểu tại địa phương chúng tôi còn được biết, lực lượng PKND của Quảng Ninh được huấn luyện, diễn tập chu đáo, kiểm tra, đánh giá kết quả chặt chẽ, tổ chức hội thi, hội thao nâng cao chất lượng, SSCĐ thực hiện tốt “4 biết” trong quản lý vùng trời và “4 được” trong xử lý tình huống đánh địch đột nhập đường không. Năm 2016, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công Hội thi SMPK 12,7mm trong LLVT tỉnh với 28 đội tham gia. Các phân đội SMPK của tỉnh tham gia hội thi do Quân khu 3 tổ chức đoạt giải nhất toàn đoàn khối DQTV và giải nhì toàn đoàn khu vực phía Bắc trong diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không ba thứ quân do Bộ Quốc phòng tổ chức cuối năm 2016.


Khẩu đội Pháo phòng không 37mm của lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Hòn Gai trực SSCĐ trên trận địa.      
Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, thông tin thêm: Cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo PKND các cấp hoạt động nền nếp, chất lượng, hiệu quả, nhất là từ sau khi có Nghị định 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về công tác PKND. Đến nay, toàn bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy chế, kế hoạch, văn kiện tác chiến PKND từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đều được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, sát thực tế, có tính khả thi cao.

Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về PKND với nhiều hình thức phong phú. Các cơ quan, đơn vị lồng ghép tuyên truyền về PKND với công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và học sinh, sinh viên. Kết quả này còn được ghi nhận thông qua kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm của Ban chỉ đạo PKND Trung ương với các thành viên Ban chỉ đạo PKND các cấp trong tỉnh. Kết quả, 100% cán bộ được kiểm tra đều đạt yêu cầu trở lên, hơn 90% khá, giỏi.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của Ban chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác PKND đã góp phần tăng cường tiềm lực QS, QP, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục gắn phát triển kinh tế với thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP, xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện công tác PKND vững mạnh, trong đó tăng cường đầu tư xây dựng các công trình, trận địa, cơ sở vật chất, trang bị; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PKND, có các biện pháp quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn và sẵn sàng đánh trả kịp thời, xử lý tốt các tình huống trên không.

Bài và ảnh: VŨ XUÂN DÂNCùng đoàn công tác Ban chỉ đạo PKND Trung ương về kiểm tra công tác PKND tại tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi được tham quan buổi luyện tập của phân đội pháo phòng không (PPK) thuộc lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Hòn Gai. Sau tiếng kèn báo động, từ các phân xưởng, các chiến sĩ tự vệ nhanh chóng cơ động về phía trận địa. Chỉ sau vài phút, tất cả đã tập hợp đầy đủ trên mâm pháo làm nhiệm vụ SSCĐ... Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Long, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Ngoài các đại đội PPK 37mm của lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Hòn Gai, Cửa Ông và dân quân phường Nam Khê (TP Uông Bí), tỉnh còn xây dựng được hàng chục trung đội súng máy phòng không (SMPK) 12,7mm, 14,5mm và hàng trăm tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh... Lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) phòng không luôn duy trì đạt hơn 4,5% so với tổng số DQTV toàn tỉnh, trong đó tỷ lệ đảng viên hơn 30%".

Không chỉ xây dựng tổ chức, biên chế, lực lượng phù hợp đáp ứng yêu cầu PKND, tìm hiểu tại địa phương chúng tôi còn được biết, lực lượng PKND của Quảng Ninh được huấn luyện, diễn tập chu đáo, kiểm tra, đánh giá kết quả chặt chẽ, tổ chức hội thi, hội thao nâng cao chất lượng, SSCĐ thực hiện tốt “4 biết” trong quản lý vùng trời và “4 được” trong xử lý tình huống đánh địch đột nhập đường không. Năm 2016, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công Hội thi SMPK 12,7mm trong LLVT tỉnh với 28 đội tham gia. Các phân đội SMPK của tỉnh tham gia hội thi do Quân khu 3 tổ chức đoạt giải nhất toàn đoàn khối DQTV và giải nhì toàn đoàn khu vực phía Bắc trong diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không ba thứ quân do Bộ Quốc phòng tổ chức cuối năm 2016.

 
Khẩu đội Pháo phòng không 37mm của lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Hòn Gai trực SSCĐ trên trận địa.      

Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, thông tin thêm: Cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo PKND các cấp hoạt động nền nếp, chất lượng, hiệu quả, nhất là từ sau khi có Nghị định 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về công tác PKND. Đến nay, toàn bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy chế, kế hoạch, văn kiện tác chiến PKND từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đều được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, sát thực tế, có tính khả thi cao.

Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về PKND với nhiều hình thức phong phú. Các cơ quan, đơn vị lồng ghép tuyên truyền về PKND với công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và học sinh, sinh viên. Kết quả này còn được ghi nhận thông qua kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm của Ban chỉ đạo PKND Trung ương với các thành viên Ban chỉ đạo PKND các cấp trong tỉnh. Kết quả, 100% cán bộ được kiểm tra đều đạt yêu cầu trở lên, hơn 90% khá, giỏi.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của Ban chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác PKND đã góp phần tăng cường tiềm lực QS, QP, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục gắn phát triển kinh tế với thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP, xây dựng khu vực phòng thủ và thực hiện công tác PKND vững mạnh, trong đó tăng cường đầu tư xây dựng các công trình, trận địa, cơ sở vật chất, trang bị; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PKND, có các biện pháp quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn và sẵn sàng đánh trả kịp thời, xử lý tốt các tình huống trên không.

Tác giả bài viết: Vũ Xuân Dân

Nguồn tin: www.qdnd.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) QUANGNINH24H.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC