Xã hội

Sáp nhập UBKT cấp ủy với Thanh tra cấp huyện: Quảng Ninh sẽ giảm được khoảng 60 cấp phó

Ông Vũ Ngọc Giao - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, qua cách điều hành 1 việc chỉ giao cho 1 cơ quan, 1 người chịu trách nhiệm đã cho thấy hiệu quả trong kiểm điểm, đánh giá công việc, kết quả nhiệm vụ hàng năm rất rõ nét, rõ người, rõ trách nhiệm. Đồng thời qua sắp xếp, luân chuyển sau khi sáp nhập cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với Thanh tra cấp huyện, đến năm 2019, Quảng Ninh sẽ giảm được khoảng 60 cấp phó.

Ảnh minh họa

Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) qua hơn 3 năm triển khai đã mang đến sự chuyển động tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh, góp phần giải quyết được những hạn chế, yếu kém về năng lực, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Tính đến tháng 4/2018, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện tại 11/14 địa phương.

Do vậy, việc hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ cấp huyện, cơ quan Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện đã được tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, từng bước triển khai nhằm thống nhất, rút ngắn quy trình, khắc phục trùng lặp, hạn chế, bất cập hiện tại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, tổ chức cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức cấp ủy hợp nhất với Phòng Nội vụ cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ban Tổ chức cấp ủy và Phòng Nội vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ gồm 1 Thủ trưởng và không quá 02 Phó thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra sau khi hợp nhất với Thanh tra cấp huyện có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện. Cơ quan có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra gồm 01 Thủ trưởng và không quá 2 Phó thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện.

Việc hợp nhất 2 cơ quan, qui trình, thời gian kiểm tra, thanh tra đối với một đơn vị nay đã rút xuống một nửa, sai phạm của tập thể và cá nhân nếu có sẽ được kết luận ngay trong 1 buổi làm việc, thay vì 2 buổi làm việc riêng biệt của 2 cơ quan như trước kia. Cùng với việc giảm quy trình, thời gian thực hiện công vụ, việc hợp nhất các cơ quan cũng góp phần giảm biên chế, chi thường xuyên cho địa phương, mỗi đơn vị hợp nhất đã giúp giảm từ 2-3 biên chế.

Hợp nhất các cơ quan tương đồng về nhiệm vụ sẽ giúp giảm vị trí lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, nhưng cái được lớn hơn của Quảng Ninh là hiệu quả làm việc của cả bộ máy, hệ thống chính trị đã nâng lên, chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của các đơn vị đã được thống nhất, không còn chồng chéo, “dẫm chân” lên nhau. Đó cũng là động lực để Quảng Ninh tiếp tục đi tiên phong trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. 

Tác giả bài viết: Công Thành

Nguồn tin: baophapluat.vn

Nguồn tham khảo: Báo Mới
LIKE (THÍCH) QUANGNINH24H.VN ĐỂ CẬP NHẬT TIN MỚI

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÀI ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC