Trump ký luật trừng phạt Nga

Trump hôm nay ký luật nhằm áp dụng biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và hạn chế quyền lực của chính mình.