MC Tùng Leo tham gia lớp học lái xe an toàn

Việc thường xuyên phải đi trên đường, di chuyển giữa các địa điểm khiến nam MC nhận ra lái xe cẩn thận để tránh gặp rủi ro là cần thiết.